APD

  • APD
APD staat voor Automatische Peritoneale Dialyse. APD gebeurt ’s nachts. Een machine regelt dat de spoelvloeistof een aantal keren automatisch ververst wordt.’s Avonds voor u gaat slapen legt u de vloeistof op de machine, stelt de machine in en koppelt de katheter aan de vloeistofslang. Dit moet zo hygiënisch mogelijk gebeuren (zie ook: hygiënisch werken). ‘s Morgens koppelt u de katheter van de vloeistofzakken en ruimt de lege vloeistofzakken op. De sterkte van de spoelvloeistof wordt bepaald aan de hand van gewicht en bloeddruk. Meestal ontstaat er na verloop van tijd een vast schema.Afhankelijk van het aantal wisselingen moet er 10 - 20 liter water, in zakken van verschillende inhoud, aan de machine worden vastgekoppeld. De machine verwarmt de vloeistof, zodat iemand geen koude vloeistof in de buikholte krijgt. De verzadigde vloeistof wordt via een slang afgevoerd. De slang wordt in een afvoer gelegd van bijvoorbeeld een wastafel.
Als iemand ’s nachts op de dialyselijn gaat liggen of er andere redenen zijn waarom de wisseling niet kan worden uitgevoerd, geeft de machine een alarm af. Het is mogelijk om tussentijds af te koppelen als dat nodig is, bijvoorbeeld om naar het toilet te gaan. De machine maakt een licht zoemend geluid. Sommige mensen slapen prima, anderen kunnen niet goed wennen aan het geluid van de machine of aan het vastliggen aan een slang.