CAPD

  • CAPD
CAPD betekent Continue Ambulante Peritoneale Dialyse. De spoelvloeistof zit 24 uur per dag in de buikholte. Het dialyseren gebeurt dus continu. Na 4 tot 6 uur is de spoelvloeistof verzadigd en moet verwisseld worden. Meestal zijn 4 wisselingen per dag nodig, bijvoorbeeld rond het ontbijt, de lunch, het avondeten en voor het slapen gaan. De tijden zijn, binnen medisch verantwoorde marges, flexibel. CAPD is een ambulante behandeling, omdat er geen machine voor nodig is en iemand kan gaan en staan waar hij wil.Het wisselen gebeurt met een wisselset: een zak met spoelvloeistof én een lege zak, die met slangen aan elkaar zitten. De slangen komen bij elkaar in één slang. Die wordt op de katheter aangesloten. Daarna wordt het afsluitklepje in de slang van de lege zak gebroken en de lege zak wordt in een emmer gelegd. De vloeistof uit de buikholte stroomt in de lege zak. Als de buikholte leeg is, wordt de slang van de zak waar de vloeistof is ingelopen met een klem afgesloten.De zak met schone spoelvloeistof wordt op ongeveer 2 meter hoog opgehangen. Dat kan aan een infuusstandaard, maar ook aan een klerenhanger aan de deur of een haakje aan de muur. Het afsluitklepje van deze zak wordt doorgebroken en de spoelvloeistof loopt in de buikholte. Als deze zak leeg is, wordt het wisselsysteem van de katheter afgekoppeld. De katheter wordt afgesloten met een steriel dopje. Dit moet zo hygiënisch mogelijk gebeuren . De zak met verzadigde spoelvloeistof wordt via het toilet weggespoeld. De lege spoelzakken worden weggegooid.Meestal wordt er 2 liter spoelvloeistof in de buik gebracht. Wanneer iemand heel groot of heel klein is, kan de hoeveelheid aangepast worden. Bij sommige mensen is het wisselen pijnlijk. Meestal raakt het lichaam er na een paar weken aan gewend. De dialysevloeistof moet voor het wisselen opgewarmd worden tot lichaamstemperatuur. Dat opwarmen gebeurt in een speciale verwarmingstas; daarmee kan de vloeistof op exact de juiste temperatuur gebracht worden. Te koud is namelijk vervelend voor de patiënt, te warm kan gevaarlijke situaties opleveren.Als bij de vier wisselingen overdag niet genoeg afvalstoffen verwijderd worden, kan een vijfde wisseling ’s nachts nodig zijn. Die wisseling gebeurt automatisch door een apparaat, dat lijkt op de machine die bij APD gebruikt wordt.