De locatie van peritoneale dialyse

  • De locatie van peritoneale dialyse
Zowel CAPD als APD gebeuren thuis. Het wisselen van de spoelvloeistof is een eenvoudige medische handeling die gemakkelijk is aan te leren. Het gebeurt meestal door de persoon die dialyseert zelf. Als iemand niet zelf kan wisselen, bijvoorbeeld vanwege problemen met de ogen of de handen, kan een of enkele gamilieleden het doen. Voor peritoneale dialyse hebt u thuis een geschikte ruimte nodig en opslagruimte voor de voorraad spoelvloeistof. Het PD-tram van het Nationaal Nierdialyse Centrum komt op huisbezoek om alles te bepreken. Eventueel kan er een kamer aangepast worden. Het dialysecentrum brengt de voorraad aan huis en zet het op zijn plek. Mensen die CAPD of APD doen, krijgen een opleiding in het dialysecentrum. Bij vragen of problemen rondom de dialyse kan men 24 uur per dag contact opnemen met het dialysecentrum.Mensen die voor peritoneale dialyse kiezen, doen dit omdat zij graag zelf verantwoordelijkheid voor hun behandeling willen nemen en er geen streng dieet is. Andere overwegingen zijn dat binnen medisch verantwoorde marges de wisseltijden zelf gekozen kunnen worden en dat er gemakkelijk buitenshuis gewisseld kan worden, bijvoorbeeld op de werkplek of in een vakantiehuisje. De vloeistoffen (en machine bij APD) zijn gemakkelijk mee te nemen.