Hygiënisch werken

  • Hygiënisch werken
Bij het wisselen wordt er een zak met spoelvloeistof aan de katheter gekoppeld. Er is dan een korte tijd een verbinding tussen de buikholte en de open lucht. Zo kunnen bacteriën in de buikholte komen. Er bestaat dan een kleine kans dat de buikholte gaat ontsteken.Daarom is het van belang om bij het aan- en afsluiten hygiënisch te werken. Dat kan door de handen en het werkblad te desinfecteren, tijdens het aan- en afsluiten een kapje voor de mond en de neus te doen en ervoor te zorgen dat de wisselruimte goed schoon is. Daarnaast is het van belang om de plaats waar de katheter uit de huid komt, goed te verzorgen. Dit alles wordt tijdens de (C)APD-opleiding geleerd.