PATIËNTEN-FOLDERS

surinaamsenieren.com, heeft als een van haar doelstellingen de patiënt en zijn familie of vrienden zo uitvoerig mogelijk te informeren over alles wat met de de nieren en dialyse te maken heeft.
Nierdialyse of dialyse is het gedeeltelijk overnemen van de functie van de nieren door het bloed kunstmatig te zuiveren. Dit is nodig als de nieren dit zelf onvoldoende goed doen. Op deze website vindt u informatie over hoe de nieren werken, wat dialyse is, wanneer het nodig is en hoe de behandeling precies in zijn werk gaat.
Naast de patiënt, zal surinaamsenieren.com tevens alle huisartsen, artsen, nefrologen, urologen en iedereen die beroepsmatig actief is op het gebied van nefrologie en dialyse zoveel mogelijk informeren over de nieuwste inzichten m.b.t. oorzaken, behandeling en begeleiding van deze patiënten.