PREDIALYSE

Wat betekent predialyse?
Uw behandelende arts heeft u verteld dat uw nieren niet meer goed functioneren. De kans bestaat dat u in de (nabije) toekomst gaat starten met een nierfunctievervangende behandeling, dialyse of niertransplantatie. Predialyse is de periode die voorafgaat aan de niervervangende behandeling. Predialyse is dus geen behandeling, het is een voorbereidende periode. U krijgt in deze periode voorlichting over de verschillende mogelijkheden op het gebied van de nierfunctievervangende behandelingen. TEvvens wordt er aan gewerkt de dialsye zo lang als mogelijk uit te stellen d.m.v. educatie, medicatie en dieetadviezen.
In het predialyse team werken nefrologen (internisten gespecialiseerd in nierziekten), diëtisten, dialyseverpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Zij informeren en begeleiden u bij alle aspecten die nierfunctievervangende behandeling met zich mee kan brengen. Het team zal u met gesprekken, folders en, als u dat wenst, contacten met andere patiënten informeren over de dialysemogelijkheden.