Welbevinden na de dialyse

  • Welbevinden na de dialyse
Bij peritoneaaldialyse wordt het bloed continu gezuiverd. Er treden geen grote schommelingen op in de samenstelling van het bloed of in de bloeddruk. Daarom heeft een dialyse geen invloed op hoe iemand zich voelt. Dat zal voor en na de dialyse hetzelfde zijn. Wel houdt vrijwel iedereen last van een slepende vermoeidheid. Dat komt omdat dialyse leidt tot bloedwaarden die vergelijkbaar zijn met een nierfunctie van nog geen 10%.